| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY

 TLUMOČENÍ

 KOREKTURY

O agentuře EKO Překlady
Dovolte nám, abychom Vám v krátkosti představili naši dynamicky se rozvíjející překladatelskou agenturu.
Certifikace ISO 9001:2009
Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 - systém řízení jakosti (TÜV).
Historie
Agentura byla založena v Praze na počátku roku 2002. Profesní zkušenosti její současné spolumajitelky, získané dlouhodobou překladatelskou praxí a činností v oblasti životního prostředí, se uplatnily při výběru externích spolupracovníků, na jejichž práci jsou kladeny ty nejvyšší nároky, a to jak na správnost používané terminologie, tak i na preciznost a včasnost zpracování zakázek.
Název společnosti EKO Překlady nebyl zvolen náhodně, neboť kromě provádění obecných a odborných překladů v nejrůznějších oborech je naší náplní i vysoce specializovaná překladatelská činnost v oblasti EKOlogie. A to vše při zachování příznivých, tedy EKOnomických, cen spojených s vysokou kvalitou služeb, flexibilitou a zaujetím pro potřeby našich klientů.  
V roce 2006 pak byla agentura vzhledem ke stále rostoucímu objemu zakázek transformována na společnost EKO Překlady s.r.o.
Současnost
Jsme stabilní agenturou střední velikosti, obrat naší společnosti se za poslední 2 roky naší činnosti blíží 10 mil. Kč ročně.
Kontrola kvality
Odrazem výše uvedených faktů, spolu s dvoustupňovou kontrolou kvality, certifikovaným systémem řízení jakosti (TÜV) ČSN EN ISO 9001:2009 a neustálým vyhodnocováním práce našich překladatelů, je skutečnost, že meziroční množství reklamovaných překladů činí pouze necelých 0,48 %; a vzhledem k přijatým a v praxi dodržovaným opatřením systému řízení kvality má stále mírně sestupnou tendenci.
Technické zázemí
Nemalou pozornost věnujeme i technickému zabezpečení zpracování Vašich zakázek. Využíváme moderní prostředky výpočetní techniky typu klient-server včetně zálohovacích zařízení s připojením k internetu vysokorychlostní optickou linkou. Naše kancelář na Ohradní 65 v Praze 4 Michli je tak spolu s lidským potenciálem a technikou plně připravena Vám poskytnout služby té nejvyšší kvality a spolehlivosti.
Naši překladatelé
V současné době spolupracujeme s více než 320, časem prověřenými, profesionálními překladateli a tlumočníky, specializovanými na konkrétní obory lidské činnosti, kteří na základě svých profesních znalostí a zkušeností z praxe zabezpečují vysokou kvalitu a rychlost poskytovaných služeb. Na jedné zakázce pracuje bez ohledu na její rozsah vždy jen jeden překladatel, čímž je zajištěno používání jednotné terminologie v rámci celé zakázky.
Reference

Díky úrovni a kvalitě poskytovaných služeb, flexibilitě, spolehlivosti a individuálnímu přístupu k našim zákazníkům se našimi stálými klienty staly např. společnosti:

Adecco spol. s r. o.

Akademie výtvarných umění v Praze

ASKO - Nábytek, spol. s r.o.

CCI Czech Republic, s.r.o.

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

CONFIDOS JB s.r.o. - vedení účetnictví

Covidien ECE s.r.o., organizační složka

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ

Česká zemědělská univerzita v Praze

EKOSYSTEM, spol. s r.o.

ESSELTE s.r.o.

Fabory CZ Holding s.r.o.

FANS a.s.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

GRENE A/S, Dánsko

Henkel ČR, spol. s r.o.

H. J. Heinz CR/SR a.s.

Hotel Jalta

Hyposervis CZ a.s.

ICZ a.s.

INCOMA GfK, s.r.o.

Menzies Aviation (Czech), s.r.o.

Metrostav a.s.

POLNA corp. s.r.o.

PURO-KLIMA, a.s.

RECKITT BENCKISER (CZ), spol. s r.o.

RUMPOLD s.r.o.

STAPRO s. r. o.

SUDOP PRAHA a.s.

Syngenta Czech s.r.o.

Trask solutions a.s.

Univerzita Karlova v Praze

...a mnoho dalších.

Podrobné reference Vám na přání rádi poskytneme, včetně kontaktních údajů.

 

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008 EKO Překlady s.r.o.  - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura