| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY

 TLUMOČENÍ

 KOREKTURY

Korektury textů

Korektury textů, zejména v českém a slovenském jazyce, nejsou pro naší agenturu zdaleka pouze doplňkovou a okrajovou činností, ale již od roku 2002 tvoří významný podíl námi zpracovávaných zakázek. Mnohé z textů, se kterými se denně setkáváte v běžném životě, prošly korekturou právě u naší agentury. K našim klientům se řadí nejen DTP studia či vydavatelství, ale i např. společnosti, které vydávají své vlastní firemní publikace.

Korektura textu od nás je vždy komplexní, což znamená kontrolu nejen gramatiky, ale i pravopisu a stylistiky, u předtiskových korektur též typografie.

Naše běžná korektorská kapacita pro korektury českého jazyka (bez expresního příplatku) je cca do 20 NS / pracovní den, po dohodě i více. Zpracováváme soubory MS Office, html a PDF, žádné příplatky za korekturu těchto souborů neúčtujeme.

+ pro Vás navíc

Naši korektoři a korektorky disponují i poměrně širokým všeobecným přehledem, takže v textech svěřených ke korektuře ve velké míře zachytí věcné chyby (po ověření z důvěryhodných zdrojů na internetu), jako jsou např. zjevné nesrovnalosti a překlepy v letopočtech, vzdálenostech, množství, místopise atd., a upozorní Vás na ně.

Korektury textů rodilými mluvčími
Gramatické, stylistické i pravopisné chyby mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení subjektu, výrobku nebo služby, kterou konkrétní dokument prezentuje. Nabízíme Vám proto celkovou kontrolu Vašeho písemného projevu a jeho uvedení do souladu s jazykovými pravidly tak, aby negativně neovlivnil výsledek Vašeho snažení.

Jestliže je pro Vás důležité, aby:

slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční nebo tisková zpráva či firemní dopis či časopis reprezentovaly nejen Vaši odbornou, ale i jazykovou úroveň, aby Vaše reklamní materiály, webové stránky, publikace a prezentace upoutaly pozornost tím, čím skutečně mají,

pak nám svěřte Vaše texty ke korektuře.

Komplexní korektury textů zahrnují odstranění překlepů, kontrolu pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce. Jsou prováděny našimi zkušenými jazykovými odborníky - profesionálními korektory s univerzitním vzděláním, v případě cizojazyčných korektur pak výhradně rodilými mluvčími s jazykovým vzděláním v mateřském jazyce.

Korektury textů poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině.

Texty z automatických překladačů ke korekturám nepřijímáme.

CENY KOREKTUR (komplexní korektura - gramatika, stylistika a pravopis):

čeština 60 Kč/NS
slovenština 100 Kč/NS
AJ, NJ, FJ, RJ 150 Kč/NS
 
K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH v zákonné výši 21 %.

Korektury textů jsme schopni provádět v těchto formátech souborů: doc, rtf, txt, xls, ppt (MS Office), html (webové stránky - přímo v html) a pdf či předtisková pdf (Adobe Acrobat).                

            

        

 

 

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008 EKO Překlady s.r.o.  - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura