21 let na trhu (2002–2023)

Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Zpracování osobních údajů (GDPR)


SOUHLAS s formulářem „On-line objednávka překladu nebo korektury“

Odesláním vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost EKO Překlady s.r.o. ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby uvedené v tomto formuláři a používala je v obchodním styku s mojí osobou. Tento souhlas mohu písemným oznámením společnosti EKO Překlady s.r.o. kdykoliv odvolat.

Informace o zpracování osobních údajů

„Společnost EKO Překlady s.r.o., IČ 275 73 834, se sídlem Praha 4 – Podolí, Kubištova 4/1100, PSČ 140 00, jako správce zpracovává osobní údaje. Společnost poskytuje služby v oblasti překladů, tlumočení a korektur textů. Společnost zpracovává veškeré osobní údaje i zvláštní kategorie osobních údajů, které jí byly předány za účelem poskytnutí služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb. Společnost zpracovává a předává osobní údaje dál svým externím spolupracovníkům jen v souvislosti s poskytováním služeb. Jsou-li osobní údaje předány externímu překladateli, tento je řádně o ochraně osobních údajů poučen. Společnost nepředává osobní údaje dál pro marketingové nebo jiné obchodní aktivity. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Společnost informuje, že každá fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů, právo na přenositelnost údajů a případně právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Právo odvolat souhlas i dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možno využít v pracovní době v sídle společnosti nebo prostřednictvím e-mailu info@ekopreklady.cz. Společnost je vázáná povinností mlčenlivosti, z tohoto důvodu nemusí být některým právům vyhověno. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má osoba právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.“


Přeložte Vaše starosti s překlady na nás!
Slider Image

Potřebuji PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Slider Image

Potřebuji SOUDNÍ PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Slider Image

Potřebuji KOREKTURU

ZJISTIT VÍCE
Slider Image

Potřebuji TLUMOČENÍ

ZJISTIT VÍCE

Naše certifikáty:
TUVCertifikát

U naší překladatelské agentury naleznete:

kvalitu – jsme certifikováni (TÜV) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a respektujeme normu ČSN EN 15038 pro překladatelské služby
příznivé ceny překladů – překlady do angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny nikoliv již od, ale za 280 Kč/NS, včetně souborů xls a ppt
individuální přístup, flexibilitu a krátké dodací termíny (i pro soudní překlad – překlady z a do němčiny, angličtiny a ruštiny)
množstevní slevy pro stálé klienty naší překladatelské agentury
možnost fakturace bez DPH

Objednejte si Váš překlad či korekturu pomocí on-line formuláře nebo tradičně e-mailem hned teď!

On-lineon-lineMaile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy