22 let na trhu (2002–2024)

Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překlady textů. Chceme v překladatelství poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Překlady, obecný a odborný překlad


AKCE! Krátké překlady (do 3 NS) Vám nyní vyhotovíme do cca 24 hodin, a to bez příplatku!

Hledáte spolehlivého partnera pro překlad obecných i odborných textů? Neváhejte se na nás obrátit. Naše překladatelská firma má od roku 2002 bohaté zkušenosti s odbornými překlady (např. technické překlady, právní překlady atd.) z mnoha desítek různých oborů lidské činnosti.

info Překládání textu je u nás VŽDY záležitostí překladatelů, NIKOLIV překladačů.

info Každý rok přeložíme více než 37 000 normostran odborných textů z různých jazyků a oborů.

Obecný překlad
Překlady z/do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, slovenštiny, ukrajinštiny, polštiny, maďarštiny, chorvatštiny, italštiny, slovinštiny, bulharštiny, řečtiny, rumunštiny, srbštiny, finštiny, dánštiny, portugalštiny, nizozemštinyvietnamštiny v oblastech:
- překlady osobní a obchodní korespondence, překlady obecných dokumentů, prospektů, reklamních materiálů, zpráv, životopisů,...
- technické překlady návodů a manuálů k různým výrobkům (dům, zahrada, PC, spotřební elektronika, el. nářadí, bytové doplňky, textil apod.)

Odborný překlad
Překlady v jazycích: angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, slovenština, ukrajinština, polština, maďarština, chorvatština, italština, slovinština, bulharština, řečtina, srbština, finština, dánština, portugalština, nizozemštinavietnamština v oblastech:
- akustika, archeologie, architektura, audio-video, automob. průmysl, bankovnictví, bezpečnost práce, bezpečnost průmyslu, biochemie, biologie, certifikáty, cestovní ruch, doprava, dřevařský průmysl, ekologie, ekonomie, ekonomika, elektronika, elektrotechnika, energetika, farmacie, filmový průmysl, finance, gastronomie, genetika, geologie, GPS a navigace, gumárenství, hardware, historie, hornictví, hotelnictví, hutnictví, hydraulika, hydrogeologie, chemie, informatika, IT, kartografie, keramika, klimatizace, kosmetika, kultura, laboratorní přístroje, lázeňství, lékařská technika, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, matematika, medicína, měřící technika, metalurgie, metrologie, mikrobiologie, multimédia, náboženství, normy a normalizace EU, obchod, obchodní smlouvy, obuvnický průmysl, odpady, ochrana zdraví při práci, památky, papírenství, patenty, pedagogika, personalistika, pivovarnictví, pojišťovnictví, politika, polygrafie, potravinářství, požární ochrana, právní překlady, průmysl. automatizace, psychologie, public relations, reality, reklama, řízení jakosti, SAP, sdělovací technika, sklářství, sociologie, software, soudnictví, společenské vědy, sport, stavebnictví, strojírenství, školství, technické normy, technické překlady, telekomunikace, teologie, textilní průmysl, účetnictví, umění, veterinární medicína, vodohospodářství, vojenství, vzduchotechnika, zdravotnictví, zemědělství, zoologie, železnice, životní prostředí
Překlady bezpečnostních listú (MSDS) – zajistíme znění podle platné legislativy REACH (R-věty, S-věty).
Překlady dokumentace systému řízení jakosti (QMS, EMS, OHSAS).
Vysoce odborné překlady v oblastech: životní prostředí (např. EIA, posudky apod.), vodárenství, čistírenství, hydrogeologie, odpadové hospodářství, ochrana přírody.

Překlad mezijazykový - mezijazykové překlady
Rádi pro Vás připravíme i přímé mezijazykové překlady textů mezi různými cizími jazyky bez využití češtiny. Více informací naleznete na stránkách věnovaným jednotlivým jazykům - viz výše.

Překlady webových stránek
Více informací najdete na naší webové stránce věnované překladům webů.

Soudní překlad
Více informací najdete na naší webové stránce věnované soudním překladům.

Nejžádanější služby
Nejžádanějšími službami u naší překladatelské firmy jsou překlady do angličtiny, překlady z němčiny a překlady z/do ukrajinštiny.


Přeložte Vaše starosti s překlady na nás!
Překlady

Potřebuji PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Soudní překlady

Potřebuji SOUDNÍ PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Korektury

Potřebuji KOREKTURU

ZJISTIT VÍCE
Tlumočení

Potřebuji TLUMOČENÍ

ZJISTIT VÍCE

Naše certifikáty:
TUVCertifikát

U naší překladatelské agentury naleznete:
kvalitu – jsme certifikováni (TÜV) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a respektujeme normu ČSN EN 15038 pro překladatelské služby
příznivé ceny překladů – levné překlady do angličtiny, němčiny a ruštiny nikoliv již od, ale za 280 Kč/NS, včetně souborů xls a ppt
individuální přístup, flexibilitu a krátké dodací termíny (i pro soudní překlad – překlady z a do němčiny, angličtiny a ruštiny)
množstevní slevy pro stálé klienty naší překladatelské agentury
možnost fakturace bez DPH

Objednejte si Váš překlad či korekturu pomocí on-line formuláře nebo tradičně e-mailem hned teď!

On-lineon-line Maile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy