21 let na trhu (2002–2023)

Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat korektury textů. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Korektury textu


Korektury textů (korekce textu), zejména v českém, anglickém a slovenském jazyce, nejsou pro naši agenturu zdaleka pouze doplňkovou a okrajovou činností, ale již od roku 2002 tvoří významný podíl námi zpracovávaných zakázek. Mnohé z textů, se kterými se denně setkáváte v běžném životě, prošly jazykovou a stylistickou korekturou právě u naší agentury. K našim klientům se řadí nejen DTP studia či vydavatelství, ale i např. společnosti, které vydávají své vlastní firemní publikace a katalogy. Velice často poptávanou službou je i korektura diplomové prácekorektura bakalářské práce.

Reference na kvalitu našich korektorských prací Vám na přání rádi poskytneme. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016.

Jazyková korektura textu od nás je vždy komplexní, což znamená kontrolu nejen gramatiky, ale i pravopisu a stylistiky, u předtiskových korektur též typografie.

Naše běžná korektorská kapacita pro korektury českého jazyka (bez expresního příplatku) je cca do 20 NS / pracovní den, po dohodě i více. Např. korektura bakalářské práce či diplomové práce středního rozsahu a kvality u nás trvá zpravidla 3 plné pracovní dny. Zpracováváme zejména soubory MS Office, ale i PDF a běžné obrazové formáty, žádné příplatky za korekturu těchto souborů neúčtujeme.

+ výhody pro Vás navíc
Naši korektoři a korektorky disponují i poměrně širokým všeobecným přehledem, takže v textech svěřených ke korektuře ve velké míře zachytí věcné chyby (po ověření z důvěryhodných zdrojů na internetu), jako jsou např. zjevné nesrovnalosti a překlepy v letopočtech, vzdálenostech, množství, místopise atd., a upozorní Vás na ně.

Veškeré korektury, tedy i korektury bakalářských a diplomových prací u nás provádějí specializovaní korektoři podle oboru daného textu, tedy s obecným, humanitním či technickým zaměřením korektora.

Korektury textů rodilými mluvčími
Gramatické, stylistické i pravopisné chyby mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení subjektu, výrobku nebo služby, kterou konkrétní dokument prezentuje. Nabízíme Vám proto celkovou kontrolu Vašeho písemného projevu a jeho uvedení do souladu s jazykovými pravidly tak, aby negativně neovlivnil výsledek Vašeho snažení.

Jestliže je pro Vás důležité, aby:
slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční nebo tisková zpráva či firemní dopis či časopis reprezentovaly nejen Vaši odbornou, ale i jazykovou úroveň, aby Vaše reklamní materiály, webové stránky, publikace a prezentace upoutaly pozornost tím, čím skutečně mají,
pak nám svěřte svoje texty ke korektuře.

Komplexní korektura textu zahrnuje odstranění překlepů, kontrolu pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce. Je prováděna našimi zkušenými jazykovými odborníky - profesionálními korektory s univerzitním vzděláním, v případě cizojazyčných korektur pak výhradně rodilými mluvčími s lingvistickým vzděláním v mateřském jazyce.

Korektury textů poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a polštině.

info Způsob provedení korektury
Forma úpravy textu a způsob provedení korektury závisí na formátu dodaného souboru s textem:
- formáty MS Word – korektor provede revizi textu v programu MS Word (nástroj Revize – Sledování změn)
- formát PDF – úpravy jsou vyznačeny pomocí nástrojů Zvýraznění a Poznámka v programu Adobe Acrobat

Ceník korektur

 
cena
Korektura českého jazyka (komplexní)
60 Kč/NS
Korektura slovenštiny
100 Kč/NS
Korektura AJ, NJ, FJ, RJ, PL
170 Kč/NS

K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH v zákonné výši 21 %.
Pro neplátce DPH (např. studenty - korektura bakalářské práce či korektura diplomové práce) nabízíme možnost fakturace bez DPH.


Objednejte si Váš překlad či korekturu pomocí on-line formuláře nebo tradičně e-mailem hned teď!

 

On-lineon-line  Maile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy