21 let na trhu (2002–2023)

Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Korektura textu


Korektury textů (korekce textu), zejména v českém, anglickém a slovenském jazyce, nejsou pro naši agenturu zdaleka pouze doplňkovou a okrajovou činností, ale již od roku 2002 tvoří významný podíl námi zpracovávaných zakázek. Mnohé z textů, se kterými se denně setkáváte v běžném životě, prošly jazykovou a stylistickou korekturou právě u naší agentury. K našim klientům se řadí nejen DTP studia či vydavatelství, ale i např. společnosti, které vydávají své vlastní firemní publikace a katalogy. Velice často poptávanou službou je i korektura diplomové prácekorektura bakalářské práce.

Reference na kvalitu naší práce Vám na přání rádi poskytneme. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016.

Jazyková korektura textu od nás je vždy komplexní, což znamená kontrolu nejen gramatiky, ale i pravopisu a stylistiky, u předtiskových korektur též typografie.

Naše běžná korektorská kapacita pro korektury českého jazyka (bez expresního příplatku) je cca do 20 NS / pracovní den, po dohodě i více. Např. korektura bakalářské práce či diplomové práce středního rozsahu a kvality u nás trvá zpravidla 3 plné pracovní dny. Zpracováváme zejména soubory MS Office, ale i PDF a běžné obrazové formáty, žádné příplatky za korekturu těchto souborů neúčtujeme.

+ výhoda pro Vás navíc
Naši korektoři a korektorky disponují i poměrně širokým všeobecným přehledem, takže v textech svěřených ke korektuře ve velké míře zachytí věcné chyby (po ověření z důvěryhodných zdrojů na internetu), jako jsou např. zjevné nesrovnalosti a překlepy v letopočtech, vzdálenostech, množství, místopise atd., a upozorní Vás na ně.

Korektury textů rodilými mluvčími
Gramatické, stylistické i pravopisné chyby mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení subjektu, výrobku nebo služby, kterou konkrétní dokument prezentuje. Nabízíme Vám proto celkovou kontrolu Vašeho písemného projevu a jeho uvedení do souladu s jazykovými pravidly tak, aby negativně neovlivnil výsledek Vašeho snažení.

Jestliže je pro Vás důležité, aby:
slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční nebo tisková zpráva či firemní dopis či časopis reprezentovaly nejen Vaši odbornou, ale i jazykovou úroveň, aby Vaše reklamní materiály, webové stránky, publikace a prezentace upoutaly pozornost tím, čím skutečně mají,
pak nám svěřte svoje texty ke korektuře.

Komplexní korektura textu zahrnuje odstranění překlepů, kontrolu pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce. Je prováděna našimi zkušenými jazykovými odborníky - profesionálními korektory s univerzitním vzděláním, v případě cizojazyčných korektur pak výhradně rodilými mluvčími s lingvistickým vzděláním v mateřském jazyce.

Korektury textů poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a polštině.

info Způsob provedení korektury
Forma úpravy textu a způsob provedení korektury závisí na formátu dodaného souboru s textem:
- formáty MS Word – korektor provede revizi textu v programu MS Word (nástroj Revize – Sledování změn)
- formát PDF – úpravy jsou vyznačeny pomocí nástrojů Zvýraznění a Poznámka v programu Adobe Acrobat

Omlouváme se, ale texty z automatických překladačů ke korekturám v žádném jazyce nepřijímáme.

Ceník korektur

Korektura českého jazyka (komplexní)
60 Kč/NS
Korektura slovenštiny
100 Kč/NS
Korektura AJ, NJ, FJ, RJ, PL
170 Kč/NS

K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH v zákonné výši 21 %.
Pro neplátce DPH (např. studenty - korektura bakalářské či diplomové práce) nabízíme možnost fakturace bez DPH.


Přeložte Vaše starosti s překlady na nás!
Překlady

Potřebuji PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Soudní překlady

Potřebuji SOUDNÍ PŘEKLAD

ZJISTIT VÍCE
Korektury

Potřebuji KOREKTURU

ZJISTIT VÍCE
Tlumočení

Potřebuji TLUMOČENÍ

ZJISTIT VÍCE

Naše certifikáty:
TUVCertifikát

U naší překladatelské agentury naleznete:
kvalitu – jsme certifikováni (TÜV) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a respektujeme normu ČSN EN 15038 pro překladatelské služby
příznivé ceny překladů – překlady do angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny nikoliv již od, ale za 280 Kč/NS, včetně souborů xls a ppt
individuální přístup, flexibilitu a krátké dodací termíny (i pro soudní překlad – překlady z a do němčiny, angličtiny a ruštiny)
množstevní slevy pro stálé klienty naší překladatelské agentury
možnost fakturace bez DPH

Objednejte si Váš překlad či korekturu pomocí on-line formuláře nebo tradičně e-mailem hned teď!

On-lineon-lineMaile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy