22 let na trhu (2002–2024)

Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat soudní překlady. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Soudní, úřední či soudně ověřený překlad (Praha)


Soudní překlady (soudně ověřené překlady, úřední překlady, úředně ověřené překlady, certifikované překlady, překlady se soudním ověřením, ověřené překlady, „překlady s kulatým razítkem”, oficiální překlady, nesprávně pak „právní překlady”, „notářsky ověřený překlad” či „notářské překlady” atd.) jsou překlady, které provádějí soudní tlumočníci a překladatelé jmenovaní příslušným soudem. Jde o takový překlad dokumentů, který opatří kulatým razítkem úřední překladatel, jen názvů je více. Naší působností je zejména Praha, ale hotový překlad Vám rádi zašleme i poštou či e-mailem.

 

Objednejte si úředně ověřený překlad dokumentů telefonicky (kliknutím na číslo +420 602 331 019), nebo on-line formulářem, e-mailem, nebo nás navštivte (Praha 4 - Michle).

 

Tyto tzv. „soudní překlady“ či „úřední překlady“ vyhotovujeme v jazycích angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, polština, maďarština, španělština, francouzština, italština, rumunština, bulharština, dánština, chorvatština a řečtina.
Drobné soudní překlady (osobní dokumenty, zejména úřední překlad rodného listu, oddacího listu, diplomu, překlad výpisu z trestního rejstříku či z obchodního rejstříku, krátké smlouvy, plné moci a jiné právní překlady, překlady úředních listin atd.) o rozsahu do 3 normostran do a z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a ukrajinštiny Vám vyhotovíme do druhého dne bez expresního příplatku.
Ceny úředního překladu naleznete zde (kliknutím otevřete ceník). Levné soudní překlady v běžných jazycích u nás stojí 390 Kč/NS – soudní ověření překladu je zahrnuto.
Úředně ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů pro vízum do Kanady i úřední překlad rodného listu či diplomu do angličtiny pro studium v USA Vám můžeme zaslat elektronicky ve formě skenu v PDF.

 

info DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM

Dokument fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu se po soudním ověření stává pevnou součástí složky soudního překladu a složku soudní překladatel s tímto dokumentem spojí notářským způsobem – šňůrkou a pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit. Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.), doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit ověřenou kopii (u notáře, na poště, na OÚ), tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat! Pokud je ale dokument opatřen apostillou, pak se téměř vždy využívá pro vyhotovení soudní složky originál, nikoliv ověřená kopie.

SOUDNÍ PŘEKLADY OSOBNĚ

Zastavte se u nás v pracovní době v naší kanceláři na Ohradní 65, Praha 4 s originálem či s ověřenou kopií a v dohodnutém termínu si přijďte pro hotový ověřený překlad. Platba je možná v hotovosti při převzetí zakázky či po předchozí domluvě převodem na účet před vyzvednutím zakázky. Platební karty zatím nepřijímáme.

SOUDNÍ PŘEKLADY E-MAILEM

Pokud nepotřebujete soudní složku podat v papírové podobě (překlad budete na příslušná místa – školu, ambasádu atd. – zasílat pouze elektronicky), můžete nám zaslat kvalitní sken dokumentu e-mailem a my Vám po vyhotovení opět e-mailem zašleme sken kompletní soudní složky. Ušetříte tak 2 cesty k nám do kanceláře. Papírovou složku, která při vyhotovení překladu vznikne u nás uložíme pro pozdější možné vyzvednutí, či ji na Vaše přání skartujeme. Typickým příkladem je úředně ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů, který např. kanadská ambasáda přijímá v elektronické podobě, či různé dodavatelsko-odběratelské certifikáty, kdy originál už v papírové podobě často ani neexistuje a soudní složka se vyhotovuje z výtisku z PDF.

SOUDNÍ PŘEKLADY POŠTOU

Potřebujete úřední překlad a máte to k nám daleko? Nevadí, zašlete nám Vaše dokumenty (notářsky ověřené kopie) k překladu poštou (kancelář na Ohradní 65, Praha 4)! Vyhotovené úřední překlady Vám zašleme zpět na Vámi udanou adresu. Platba je možná převodem na náš účet před odesláním zásilky nebo na dobírku. V případě zaslání složky soudního překladu doporučenou poštou České pošty nebo PPL účtujeme po ČR poštovné a balné ve výši 130 Kč. Pokud si přejete zaslat hotový soudní překlad na dobírku, účtujeme po ČR celkový poplatek 180 Kč.

 

info VÍCE O SOUDNÍCH PŘEKLADECH

Soudní překlady splňují podmínky pro předkládání dokumentů pro úřední potřeby, ale také zajišťují to, že např. překlad obchodní smlouvy či jiného právně závazného dokumentu doslovně souhlasí s originálem, což eliminuje případné škody, které mohou vzniknout z nepřesného překladu.

Soudní překlady, často také nazývané „soudně ověřené překlady“, „překlady se soudním ověřením“, „úřední překlady“, „úředně ověřené překlady“ či krátce „ověřené překlady“, jsou překlady dokumentů, které vyhotovují soudní tlumočnící a překladatelé, sloužící pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku, ale i občanů při dokládání nejrůznějších skutečností obsažených v cizojazyčných či česky psaných dokumentech, a to jak v České republice, tak i v jiných státech. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb., o  znalcích a tlumočnících, a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálním dokumentem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celou tuto složku soudně ověřeného překladu pak soudní překladatel notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojí a zapečetí.

Certifikovaný překlad lze zpravidla vyhotovit k jakémukoliv typu originálního dokumentu či k jeho ověřené kopii, případně i k výtisku z např. PDF, pokud originál v papírové formě neexistuje.

 

Soudní překlad se nejčastěji provádí u těchto druhů dokumentů, viz níže.
Uvedeny jsou přibližné ceny pro soudně ověřený překlad z/do SK, AJ a NJ za dokument, záleží na počtu ověřovacích a jiných razítek, apostile atd., rozsah počítáme vždy přesně podle počtu úhozů zpracovaného textu.

úředně ověřený překlad rodného listu
390 Kč
úředně ověřený překlad diplomu (bez příloh)
390 Kč
úředně ověřený překlad vysvědčení
590 Kč
úředně ověřený překlad živnostenského listu
390 Kč
úředně ověřený překlad oddacího listu
390 Kč
úředně ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů
390 Kč
úředně ověřený překlad úmrtního listu
390 Kč
úředně ověřený překlad potvrzení o studiu
390 Kč

 


Přeložte Vaše starosti s překlady na nás!

Naše certifikáty:
TUVCertifikát tlumočení a překlady Člen Registru překladatelských firem.

Objednejte si Váš překlad či korekturu pomocí on-line formuláře nebo tradičně e-mailem hned teď!

On-lineon-line Maile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy