22 let na trhu (2002–2024)

Motto: Smyslem naší práce není pouze přeložit text do češtiny či naopak. Chceme v překladatelství poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.


Překlady    Soudní překlady    Korektury


Překlad do češtiny, obecný a odborný překlad


AKCE! Krátké překlady nejen do češtiny (do 3 NS) Vám nyní vyhotovíme do cca 24 hodin, a to bez příplatku!

Potřebujete přeložit do češtiny? Hledáte spolehlivého partnera pro překlad obecných i odborných textů ze světových i ostatních jazyků? Neváhejte se na nás obrátit. Naše překladatelská firma má od roku 2002 bohaté zkušenosti s odbornými překlady do češtiny (např. technické překlady, právní překlady atd.) z mnoha desítek různých oborů lidské činnosti. Přeložit do češtiny umíme i z některých exotických jazyků.

Naše hodnocení na Google – 4,7 bodu z 5 bodů možných.

info Každý rok přeložíme více než 37 000 normostran odborných textů z různých jazyků a oborů.

info Náš ceník naleznete zde.

Obecný překlad
Překlad do češtiny v oblastech:
- překlady osobní a obchodní korespondence, překlady obecných dokumentů, prospektů, reklamních materiálů, zpráv, životopisů,...
- technické překlady návodů a manuálů k různým výrobkům (dům, zahrada, PC, spotřební elektronika, el. nářadí, bytové doplňky, textil apod.)

Odborný překlad
Překlady do češtiny v oblastech:
- akustika, archeologie, architektura, audio-video, automob. průmysl, bankovnictví, bezpečnost práce, bezpečnost průmyslu, biochemie, biologie, certifikáty, cestovní ruch, doprava, dřevařský průmysl, ekologie, ekonomie, ekonomika, elektronika, elektrotechnika, energetika, farmacie, filmový průmysl, finance, gastronomie, genetika, geologie, GPS a navigace, gumárenství, hardware, historie, hornictví, hotelnictví, hutnictví, hydraulika, hydrogeologie, chemie, informatika, IT, kartografie, keramika, klimatizace, kosmetika, kultura, laboratorní přístroje, lázeňství, lékařská technika, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, matematika, medicína, měřící technika, metalurgie, metrologie, mikrobiologie, multimédia, náboženství, normy a normalizace EU, obchod, obchodní smlouvy, obuvnický průmysl, odpady, ochrana zdraví při práci, památky, papírenství, patenty, pedagogika, personalistika, pivovarnictví, pojišťovnictví, politika, polygrafie, potravinářství, požární ochrana, právní překlady, průmysl. automatizace, psychologie, public relations, reality, reklama, řízení jakosti, SAP, sdělovací technika, sklářství, sociologie, software, soudnictví, společenské vědy, sport, stavebnictví, strojírenství, školství, technické normy, technické překlady, telekomunikace, teologie, textilní průmysl, účetnictví, umění, veterinární medicína, vodohospodářství, vojenství, vzduchotechnika, zdravotnictví, zemědělství, zoologie, železnice, životní prostředí

Překlad mezijazykový - mezijazykové překlady
Rádi pro Vás připravíme i přímé mezijazykové překlady mezi různými cizími jazyky bez využití češtiny. Více informací naleznete na stránkách věnovaným jednotlivým jazykům..

Soudní překlad
Více informací najdete na naší webové stránce věnované soudním překladům..

Nejžádanější služby
Nejžádanějšími službami u naší překladatelské firmy jsou překlady z angličtiny do češtiny, překlady z němčiny do češtiny a překlady z/do ukrajinštiny..


Přeložte Vaše starosti s překlady na nás!

Objednejte si Váš překlad dokumentu do češtiny pomocí on-line formuláře nebo e-mailem hned teď!

On-lineon-line Maile-mail

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy